3.,4. a 5.ročník

 
 SOUTĚŽ RECYKLOHRANÍ 2019
 
Žáci minulý týden psali sloh o vybraném elektrospotřebiči. Měli za úkol popsat, co  spotřebič cítí, zda  se  dobřes ním zachází a nakonec, jak je recyklován. Všechny práce jsme si přečetli a hlasovali o tom, kdo bude reprezentovat v Praze.