Základní škola

ZŠ v Těchoníně je málotřídní škola s 5 ročníky, které se vyučují ve 3 třídách.

Ve školním roce 2019 - 2020 máme 29 žáků.