Základní škola

 
Od středy 14.10. do 2.11.2020 bude uzavřena škola a školní družina.Distanční výuka bude probíhat od 14.10. do 23.10. MŠ a ŠJ je v provozu.
 
 
 

ZŠ v Těchoníně je málotřídní škola s 5 ročníky, které se vyučují ve 3 třídách.

Ve školním roce 2019 - 2020 máme 29 žáků.