Základní škola

ZŠ v Těchoníně je málotřídní škola s 5 ročníky, které se vyučují ve 2  třídách.

Ve školním roce 2018 - 2019 máme 30 žáků.