Provozní řád školní jídelny je vyvěšen na nástěnce v chodbě ŠJ.