ŠVP a vnitřní řád školní družiny je vyvěšen na nástěnce v přízemí na chodbě školy.