Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Organizace dne v MŠ

Organizace dne v MŠ

6,30

-

7,30

scházení dětí, ranní hry dle volby dětí

7,30

-

09,45

ranní hry

 

 

 

ranní hry, spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné, jazykové atd.), individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity, svačina

09,45

-

11,45

pobyt venku

11,45

-

12,30

hygiena, oběd

12,30

-

14,30

hygiena, příprava na odpočinek, četba, poslech, relaxace, odpočinek dětí

14,30

-

15,00

hygiena, svačina

15,00

-

16,00

odpolední zájmové činnosti dětí spontánní a skupinové hry dětí, zájmové činnosti, volné hry, individuální plánované činnosti

Uspořádání činností je rámcové, s možností přizpůsobení podmínkám a situacím ve třídě.

Dodrženy musí být intervaly mezi jídly, pitný režim a odpočinek.