nové telefonní číslo do ŠJ 733 249 978

25.01.2016 17:00

Prosíme, aby komunikace se ŠJ probíhala přednostně formou SMS zpráv.

Děkujeme.