školní rok 2017 - 2018

 
KVĚTEN - ČERVEN

 7.5.2018 - sběr papíru

24.5.2018 - školní výlet

25.5.2018 - technická univerzita

 8.6.2018 - dětský den

20.6.2018 - Borek

23.6.2018 - taneční vystoupení dětí na oslavách 450.výročí  - Celné

27.6.2018 - Králíky - mimořádné události

28.6.2018 - cyklo - jízda zručnosti

29.6.2018 - VYSVĚDČENÍ

 

JARO

19.3.2018 - JARNÍ VÝSTAVA

                 - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  - ZŠ, MŠ a ŠJ

26.3.2018 - návštěva knihovny v Jablonném nad Orlicí

 3.4.2018 - country tance

 6.4.2018 - UKLIĎME ČESKO

16.4. - 26.6.2018 - plavecká výuka

18.4.2018 - zápis do 1.třídy

25.4.2018 - informační schůzky pro rodiče

 

ZIMA

5.12.2017 - S ČERTY NEJSOU ŽERTY - v 17,00hod. u obecního úřadu

6.12.2017 - mikulášské vystoupení  ZUŠ v Jablonném nad Orlicí

22.12.2017 - vánoční besídka

24.1.2018 - PLACKOHRANÍ - v 16 hod.

1.2.2018 - PŘÍBĚHY PRO PLANETU ZEMI - HV - muzikoterapie

 

PODZIM

 6.9.2017 - v 15,30 hod.- společná rodičovská schůzka

14.9.2017 - hudební program PROCHÁZKA ZÁMECKOU PARKEM / J.S.Bach /

18.9.2017 - bubenická dílna - RYTMY SBĚRNÉHO DVORA

17.10.2017 - poznávací výlet do Prahy - 4. a 5.ročník

3.11.2017 - LESEM SKŘÍTKŮ - / lampiony / -  v 16,30 hod. u MŠ

15.11.2017 - rodičovské schůzky  / 15,30 - 16,30 hod.- průběžně /