První česká menšinová škola v Těchoníně se otevřela 14.9.1904 v č.p. 58.

Od roku 1919  začalo vyučování v současné budově č.p.4,

která byla původně německou školou. V ní bylo zahájeno vyučování v roce 1903.

V roce 1938 byla česká škola zrušena a roku 1945 se obnovilo  vyučování na české obecné škole.