Školní řád  a ŠVP jsou  umístěny  na chodbě v přízemí školy.